S/T (2003) Anish Kapoor

Col·lecció/Colección particular. Barcelona

 

Material Granit negre Dimensions 163x100x25,5cm Intervenció 30 juny 2012

Eliminació mecànica de taques grasses superficials.

 

Material Granito negro Dimensiones 163x100x25,5cm Intervención 30 junio 2012

Eliminación mecánica de manchas grasas superficiales.