Presencia (2009) Chema Alvargonzález

Col·lecció/Colección olorVISUAL Barcelona

 

Material Ferro pintat Dimensions 75x40x40cm Restauració 24-29 maig 2012

Neteja de l’oxidació superficial i de restes de pintura negra, passivat, reintegració de color.

 

Material Hierro pintado Dimensiones 75x40x40cm Restauración 24-29 mayo 2012

Limpieza de la oxidación superficial i de restos de pintura negra, pasivado, reintegración de color.