Jove a la platja (1935) Pau Gargallo

Col·lecció particular. GB

Muchacho en la playa (1935) Pablo Gargallo

Colección particular. GB

 

Material Bronze patinat Dimensions 106x41x25cm Localització Barcelona Restauració 13-19 juny 2013

Neteja superficial, tractament de corrosió puntual, reintegració amb resina, protecció, proposta de manteniment.

 

Material Bronce patinado Dimensiones 106x41x25cm Localización Barcelona Restauración 13-19 junio 2013

Limpieza superficial, tratamiento de corrosión puntual, reintegración con resina, protección, propuesta de mantenimiento.