S/T (1987) Cristina Iglesias

Col·lecció/Colección olorVISUAL. Barcelona

 

Material Ferro, formigó, vidre Dimensions 90x43x14cm Restauració 25-29 juny 2018

Neteja superficial, soldadura, reintegració de morter, disseny d’estructura de transport, proposta de manteniment.

 

Material Hierro, hormigón, vidrio Dimensiones 90x43x14cm Restauración 25-29 junio 2018

Limpieza superficial, soldadura, reintegración de mortero, diseño de estructura de transporte, propuesta de mantenimiento.