Escolans (1883) Mariano Benlliure

Col·lecció particular. Barcelona

Monaguillos (1883) Mariano Benlliure

Colección particular. Barcelona

 

Material Terracota Mides Escolà amb encenser: 31,5×17,5cm / Escolà (bevent del calze?): 35x15cm Restauració 18-27 novembre 2019

Neteja superficial amb agar-agar, neteja química i mecànica, readhesió de fragments.

 

Material Terracota Medidas Monaguillo con incensario: 31,5×17,5cm / Monaguillo (bebiendo del cáliz?): 35x15cm Restauración 18-27 noviembre 2019

Limpieza superficial con agar-agar, limpieza química y mecánica, readhesión de fragmentos.