Mesa de Omar Khayyam IV (1983) Eduardo Chillida 

Fundació Telefònica – “Universitas” / Fundación Telefónica – “Universitas”

 

Localització La Roca del Vallès (Barcelona) Material Acer Corten Dimensions 49x385x166cm. Pes aprox.: 3t Restauració 11-12 juliol 2018

Neteja de concrecions superficials, proposta de manteniment.

 

Localización La Roca del Vallès (Barcelona) Material Acero Corten Dimensiones 49x385x166cm. Peso aprox.: 3t Restauración 11-12 julio 2018 

Limpieza de concreciones superficiales, propuesta de mantenimiento.