Estudi de l’estat de conservació de la Presó I proposta de conservació-restauració (En curs / En curso).
Reial Monestir de Santa Maria de Santes Creus. Aiguamúrcia (Alt Camp, Tarragona)
Promotor i finançament: Generalitat de Catalunya. Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Barcelona, 18/12/2020

 

Descripció, criterios de intervención, recopilació de dades històriques, anàlisi d’intervencions precedents, valoració d’estat de conservació, proposta de restauració.

 

Descripción, criterios de intervención, recopilación de datos históricos, análisis de intervenciones precedentes, valoración de estado de conservación, propuesta de restauración.