Proposta d’intervenció / Conservació-Restauració.
Església Vella de Sant Vicenç. Tossa de Mar (La Selva, Girona) ( En curs / En curso)
Ajuntament de Tossa de Mar (Girona). Barcelona, 02/06/2020
En col·laboració amb Itziar González Virós arqta. & Metamorfosi Arquitectes SLP. Barcelona.

Direcció de restauració / Dirección de restauración

 

Descripció, criteris d’intervenció, recopilació de dades històriques, anàlisi d’intervencions precedents, valoració d’estat de conservació, proposta de conservació-restauració. Intervenció de conservació-restauració: 1ª fase (setembre-novembre 2021) / 2º fase (gener- abril 2022)

 

Descripción, criterios de intervención, recopilación de datos históricos, análisis de intervenciones precedentes, valoración de estado de conservación, propuesta de conservación-restauración. Intervención de conservación-restauración: 1ª fase (septiembre-noviembre 2021) / 2º fase (enero- abril 2022)