Catalan Stirrup (1987-88) Anthony Caro

Col·lecció/Colección particular. Barcelona

 

Tècnica Acer amb pàtina negra Mides 68,5x104x30,5cm Restauració 16-20 febrer 2011 (amb la col·laboració d’Anthony Caro Studio i Barford Sculptures- Londres)

Neteja de l’oxidació superficial, passivat del metall, patinat.

 

Técnica Acero con pátina negra Medidas 68,5x104x30,5cm Restauración 16-20 febrero 2011 (con la colaboración de Anthony Caro Studio y Barford Sculptures- Londres)

Limpieza de la oxidación superficial, pasivado del metal, patinado.