Lugar de Encuentros VI (1974) Eduardo Chillida 

Fundación Juan March. Madrid 

 

Material Formigó armat Dimensions 260x510x290cm / Pes aprox.: 20t Restauració 1a fase: 19 octubre-13 desembre 2017 / 2a fase: 19-23 març 2018 Comitente Fundación Juan March. Madrid

 

Tractament biocida, eliminació selectiva de reposicions de ciment d’una intervenció precedent, passivat de l’armadura, consolidació, neteja superficial, reintegració formal, reintegració cromàtica, hidrofugació, proposta de manteniment.

 

Material Hormigón armado Dimensiones 260x510x290cm / Peso aprox.: 20t Restauración 1a fase: 19 octubre-13 diciembre 2017 / 2a fase: 19-23 marzo 2018 Comitente Fundación Juan March. Madrid

 

Tratamiento biocida, eliminación selectiva de reposiciones de cemento de una intervención precedente, pasivado de armadura, consolidación, limpieza superficial, reintegración formal, reintegración cromática, hidrofugación,
 propuesta de mantenimiento.