Lugar de Encuentros IV (1974) Eduardo Chillida

Bilboko Arte Ederren Museoa / Museo de Bellas Artes de Bilbao

 

Material Formigó armat Dimensions 215x475x408cm – Pes aprox,:16t Restauració 24 maig-13 juny 2017 Comitent Museo de Bellas Artes de Bilbao

Neteja superficial, tractament biocida, passivat d’armadura, consolidació material, reintegració formal, reintegració cromàtica, proposta de manteniment.

 

Material Hormigón armado Dimensiones 215x475x408cm – Peso aprox,:16t Restauración 24 mayo-13 junio 2017 Comitente Museo de Bellas Artes de Bilbao

Limpieza superficial, tratamiento biocida, pasivado de armadura, consolidación material, reintegración formal, reintegración cromática, propuesta de mantenimiento.