Homenatge a Don Gregorio Marañón (1987) Eduardo Chillida

Col·lecció Gregorio Marañón y Bertrán de Lis. Toledo

 

Homenaje a Don Gregorio Marañón (1987) Eduardo Chillida

Colección Gregorio Marañón y Bertrán de Lis. Toledo

 

Material Formigó armat Dimensions 120x120x165cm Restauració 5-9 abril 2016

Neteja superficial, tractament biocida, passivat d’armadura, consolidació, reintegració formal, reintegració cromàtica, proposta de manteniment.

 

Material Hormigón armado Dimensiones  120x120x165cm Restauració 5-9 abril 2016

Limpieza superficial, tratamiento biocida, pasivado de armadura, consolidación, reintegración formal, reintegración cromática, propuesta de mantenimiento.