Goddess (Void) (1991) Anish Kapoor

Col·lecció/Colección particular. Barcelona

 

Material Fibra de vidre, resina de polièster, pigments en pols sense aglutinant Dimensions 128x94x92cm Restauració 4-8 maig 2009

Neteja superficial, readhesió de laminacions del suport, reintegració formal de pèrdues per cops i raspallades, reintegració cromàtica.

 

Material Fibra de vidrio, resina de poliéster, pigmentos en polvo sin aglutinante Dimensiones 128x94x92cm Restauración 4-8 mayo 2009

Limpieza superficial, readhesión de laminaciones del soporte, reintegración formal de pérdidas por golpes y rasguños, reintegración cromática.