Petits formats / Pequeños formatos

 

Artistes/Artistas: Miquel Barceló, Eduardo Chillida, Pablo Gargallo, Gonzalo Chillida

Materials: bronze pintat, fusta, terracota, guix, xapa de coure
Materiales: bronce pintado, madera, terracota, yeso, chapa de cobre

 

Actuacions sota criteris de mínima intervenció i de conservació preventiva: documentació prèvia, eliminació de taques de pintura, neteges superficials, reintegració de faltes (cops, ratllades), reintegració cromàtica, informes de conservació (Condition reports), propostes de manteniment

 

Actuaciones bajo criterios de mínima intervención y de conservación preventiva: documentación previa, eliminación de manchas de pintura, limpiezas superficiales, reintegración de faltas (golpes, rasguños), reintegración cromática, conservación preventiva, informes de conservación (Condition reports), propuestas de mantenimiento