Gran Tors de l’home que cau (Tors d’home Louis XIV) Autor: Auguste Rodin
Col·lecció particular. Barcelona
Gran Torso del hombre que cae (Torso Louis XIV) Autor: Auguste Rodin
Colección particular. Barcelona

 

Material Bronze patinat Execució Georges Rudier (foneria d’art) Tècnica Fosa en sorra Dimensions 126x71x53 cm Data de creació 1904 Data de fosa 1969 © Musée Rodin Número d’inventari S.01067 Restauració 05-09 octubre 2020

Neteja superficial, tractament puntual de la corrosió, reintegració cromàtica de pàtina, protecció de les àrees tractades, proposta de manteniment.

 

Material Bronce patinado Ejecución Georges Rudier (foneria d’art) Técnica Fundición a la arena Dimensiones 106x41x25cm Fecha de creación 1904 Fecha de fundición 1969 © Musée Rodin Número de inventario S.01067 Restauración 05-09 octubre 2020

Limpieza superficial, tratamiento puntual de la corrosión, reintegración cromática de pátina, protección de les áreas tratadas, propuesta de mantenimiento.