Palau del Baró de Quadras (1904-1906) Barcelona

 

Localització Av. Diagonal 373 Arquitecte Josep Puig i Cadafalch Escultura Eusebi Arnau, Alfons Juyol Forja Manuel Ballarín Mosaic Lluís Brú Estil Modernisme Elements intervinguts Pati d’escala i saló àrab Material Pedra calcària, pedra de Montjuic, jaspi, ceràmica vidriada, mosaic, esgrafiat, fusta policromada i daurada, elements de llautó colrat Qualificació Bé Cultural d’Interès Nacional (1976) Restauració 03 agost-27 desembre 2002 Comitent Sector d’Urbanisme i Infraestructures-Ajuntament de Barcelona Empresa contractant Sapic S.A

 

Eliminació de repintats, neteja química, neteja per projecció, neteja làser, consolidació, reintegració de morters i reintegració pictòrica.

 

Localización Av. Diagonal 373 Arquitecto Josep Puig i Cadafalch Escultura Eusebi Arnau, Alfons Juyol Forja Manuel Ballarín Mosaico Lluís Brú Estilo Modernismo Elementos intervenidos Patio de escalera y salón árabe Material Piedra calcárea, piedra de Montjuic, jaspe, cerámica vidriada, mosaico, esgrafiado, madera policromada y dorada, elementos de latón corlado Calificación Bien Cultural de Interés Nacional (1976) Restauración 03 agosto-27 diciembre 2002 Comitente Sector de Urbanismo e Infraestructuras-Ayuntamiento de Barcelona Empresa contratante Sapic S.A

 

Eliminación de repintes, limpieza química, limpieza por proyección, limpieza láser, consolidación, reintegración de morteros y reintegración pictórica.