Claustre del Monestir de Sant Pau del Camp (S.XIII) Barcelona
Claustro del Monasterio de Sant Pau del Camp (S.XIII) Barcelona

 

Localització carrer de Sant Pau 99 Estil Romànic Material Pedra de Montjuic, pedra calcària, marbre, maó, lliscats de calç Qualificació BCIN 1879 Restauració 9 maig–29 setembre 2005 Comitent Arquebisbat de Barcelona Rehabilitació arquitectònica ACTAR Arquitectura / Servei de Patrimoni Arquitectònic-Generalitat de Catalunya Patrocini Fundación Caja Madrid

 

Eliminació d’emblanquinats no originals i de morters degradats i de ciment, neteja per projecció, neteja làser, consolidació puntual, reintegració de morters de junts. 

 

Localización carrer de Sant Pau 99 Estilo Románico Material Piedra de Montjuic, piedra calcárea, mármol, ladrillo, revoques de cal Calificación BCIN 1879 Restauración 9 mayo–27 septiembre 2005 Comitente Arzobispado de Barcelona Rehabilitación arquitectónica ACTAR Arquitectura / Servicio de Patrimonio Arquitectónico-Generalitat de Catalunya Patrocinio Fundación Caja Madrid 

 

Eliminación de encalados no originales y de morteros degradados y de cemento, limpieza por proyección, limpieza láser, consolidación puntual, reintegración de morteros de junta.