“Les quatre estacions” d’Albert Ràfols-Casamada (1982) Ajuntament de Barcelona

“Las cuatro estaciones” de Albert Ràfols-Casamada (1982) Ayuntamiento de Barcelona

 

Localització Plaça de Sant Jaume 1–Voltes de l’Oficina de Turisme Autor Albert Ràfols-Casamada Estil Abstracció Tècnica Marouflage Material Pintura acrílica i pintura a la cola sobre tela Elements intervinguts Àrees de “L’estiu” i de “La Tardor” Restauració 19 novembre-18 desembre 2012 Comitent Sector d’Urbanisme i Infraestructures-Ajuntament de Barcelona Empresa contractant Closa Alegret SA

 

Protecció de capa pictòrica, desmuntatge parcial de les teles de suport, readhesió a les voltes de les teles desencolades, fixació dels aixecaments de capa pictòrica, eliminació d’eflorescències de sals, neteja superficial en sec, reintegració d’estuc, reintegració cromàtica.

 

Localización Plaza de San Jaime 1 Autor Albert Ràfols-Casamada Estilo Abstracción Técnica Marouflage Material Pintura acrílica y pintura a la cola sobre tela Elementos intervenidos Áreas de “El Verano” y de “El Otoño” Restauración 19 noviembre-18 diciembre 2012 Comitente Sector de Urbanismo e Infraestructuras-Ayuntamiento de Barcelona Empresa contratante Closa Alegret SA

 

Protección de capa pictórica, desmontaje parcial de las telas de soporte, readhesión a las bóvedas de las telas desencoladas, asentado de capa pictórica, eliminación de eflorescencias de sales, limpieza superficial en seco, estucado, reintegración cromática.