Enteixinat (c.1894) Saló interior. Cervezas Moritz Barcelona

Artesonado (c.1894) Salón interior. Cervezas Moritz Barcelona

 

Localització Ronda Sant Antoni 41 Autor Desconegut Elements intervinguts Saló interior Tècnica/Material Pintura a l’oli, pintura a la cervesa i daurat sobre guix Dimensions +/- 35m2 Restauració 14 juliol-1 desembre 2011 Comitent Cervezas Moritz Barcelona Empresa Chillida SL

 

Eliminació mecànica parcial dels estrats de repintats, fixació de capa pictòrica, fixació de formes semidespreses, eliminació d’eflorescències de sals, neteja superficial i de vernís alterat, reintegració d’estuc, reintegració cromàtica, envernissat.

 

Localización Ronda San Antonio 41 Autor Desconocido Elementos intervenidos Salón Interior Técnica/Material Pintura al óleo, pintura a la cerveza y dorado sobre yeso Dimensiones +/- 35m2 Restauración 14 julio-1 diciembre 2011 Comitente Cervezas Moritz Barcelona Empresa Chillida SL

 

Eliminación mecánica parcial de estratos de repinte, asentado de capa pictórica, fijación de formas semidesprendidas, eliminación de eflorescencias de sales, limpieza superficial y de barniz alterado, reintegración de estuco, reintegración cromática, barnizado.