Monument a Mossèn Jacint Verdaguer (1915) Joan Borrell. Barcelona

Monumento a Mosén Jacinto Verdaguer (1915) Joan Borrell. Barcelona

 

Localització Plaça Verdaguer Material Bronze Dimensions 3,50m (alt) Restauració 23-30 setembre 2003 Comitent Servei d’Urbanisme i Infraestructures-Ajuntament de Barcelona Empresa contractant Sapic S.A 

Neteja superficial, tractament de corrosió puntual, reintegracions amb resina, protecció anticorrosió. 

 

Localización Plaza Verdaguer Material Bronce Dimensiones 3,50m (alto) Restauración 23-30 septiembre 2003 Comitente Servicio de Urbanismo e Infraestructuras-Ayuntamiento de Barcelona Empresa contratante Sapic S.A 

Limpieza superficial, tratamiento de corrosión puntual, reintegraciones de resina, protección anticorrosión.