Arquitectura heterodoxa I (1978) Eduardo Chillida

Fundació/Fundación Joan Miró. Barcelona

 

Material Formigó armat Dimensions 140x80x80cm Restauració 10 juny-6 agost 2003 Comitent Fundació Joan Miró. Barcelona Empresa Chillida SL

Consolidació, tractament anticorrosió de l’armadura, neteja superficial, reintegració formal, reintegració cromàtica, proposta de manteniment.

 

Material Hormigón armado Dimensiones 140x80x80cm Restauración 10 junio-6 agosto 2003 Comitente Fundación Joan Miró. Barcelona Empresa Chillida SL

Consolidación, tratamiento anticorrosión de armadura, limpieza superficial, reintegración formal, reintegración cromática,
propuesta de mantenimiento.