Fórum 2004. Barcelona

Exposició La Condició Humana. El somni d’ una ombra. STEM. MUHBA, 10 maig-26 setembre, 2004, Barcelona. Comissari: Pedro Azara
Exposició El primer Eros. África, América, Oceania. STEM. MUHBA. Palau de la Virreina, 9 juliol-31 octubre, 2004, Barcelona. Comissària: Victoria Combalía

 

Conservador-Restaurador. Elaboració d’informes de l’estat de conservació de les obres (Conservation Reports), assistència al muntatge, control de manipulació de peces i suports, disposició en vitrines, desmuntatge.

 

Exposición La Condición Humana. El sueño de una sombra. STEM. MUHBA, 10 mayo-26 septiembre, 2004, Barcelona. Comisario: Pedro Azara
Exposición El primer Eros. África, América, Oceanía. STEM. MUHBA. Palau de la Virreina, 9 julio-31 octubre, 2004, Barcelona. Comisaria: Victoria Combalía

 

Conservador-Restaurador. Elaboración de informes sobre el estado de las obras (Conservation Reports), asistencia al montaje, control de manipulación de piezas y soportes, disposición en vitrinas, desmontaje.