Expo MNAC 2008. Barcelona

 

Conservador-Restaurador en l’exposició El Romànic i la Mediterrània. Catalunya, Toulouse i Pisa (1120-1180) 18-26 febrer 2008. Manterola División Arte. Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) Barcelona. Comissaris: Manuel Castiñeiras & Jordi Camps

Elaboració d’informes de l’estat de conservació de les obres (Conservation Reports), assistència al muntatge, control de manipulació de peces i suports, disposició en vitrines, desmuntatge.

 

Conservador–Restaurador en la exposición El Románico y la Mediterrárrea. Cataluña, Toulouse y Pisa (1120-1180) 18-26 febrero 2008. Manterola División Arte. Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) Barcelona. Comisarios: Manuel Castiñeiras & Jordi Camps

Elaboración de informes sobre el estado de las obras (Conservation Reports), asistencia al montaje, control de manipulación de piezas y soportes, disposición en vitrinas, desmontaje.