Enteixinat (S.XIX) Ajuntament de Barcelona

Artesonado (S.XIX) Ayuntamiento de Barcelona

 

Localització Plaça de Sant Jaume 1 (Vestíbul de l’Alcaldia) Estil Neoclàssic  Autor Antoni Rovira i Trias Material Guix pintat a l’oli i daurat Datació Entre 1875 i 1877 Dimensions 5,52×6,64×5,28m(alt) Restauració 1-31 agost 2018 Comitent Sector d’Urbanisme i Infraestructures-Ajuntament de Barcelona Empresa contractant Eurocatalana SL

 

Neteja superficial, fixació de fragments, fixació de capa pictòrica, neteja de vernissos alterats, eliminació de repintats, reintegració d’estuc, reintegració cromàtica, envernissat, pautes de manteniment.

 

Localización Plaza de San Jaime 1 (Vestíbulo de la Alcaldía) Estilo Neoclásico  Autor Antoni Rovira i Trias Material Yeso pintado al óleo y dorado Datación Entre 1875 y 1877 Dimensiones 5,52×6,64×5,28m(alto) Restauración 1-31 agosto 2018 Comitente Sector de Urbanismo e Infraestructuras-Ayuntamiento de Barcelona Empresa contratante Eurocatalana SL

 

Limpieza superficial, fijación de fragmentos, asentado de capa pictórica, limpieza de barnices alterados, eliminación de repintes, estucado, reintegración cromática, barnizado, pautas de mantenimiento.