Col·lecció particular. Barcelona 2020/2021
Colección particular. Barcelona 2020/2021

 

Manteniment, propostes de conservació-restauració, realització de suports expositius amb criteris de conservació preventiva.

 

Mantenimiento, propuestas de conservación-restauración, realitzación de soportes expositivos bajo criterios de conservación preventiva.