Estudi previ a la restauració: pintura mural del S. XII. Absis / Església de Santa Maria de Montmeló (Barcelona)
Parròquia de Santa María de Montmeló / CRBMC. Barcelona, 10/02/2009

 

Descripció, recopilació de dades històriques, anàlisi d’intervencions precedents, anàlisi de materials constitutius, valoració d’estat de conservació, proposta de restauració.

 

Descripción, recopilación de datos históricos, análisis de intervenciones precedentes, análisis de materiales constitutivos, valoración de estado de conservación, propuesta de restauración.