Portada de l’Església de Santa Maria la Major (S.XVI) Prades (Tarragona)
Portada de la Iglesia de Santa María la Mayor (S.XVI) Prades (Tarragona)

 

Localització Plaça Major 27 Autor Desconegut Datació Entre 1570 i 1578) Estil Renaixement (Escola del Camp de Tarragona) Elements intervinguts Portada, rosassa, frontó Material Pedra calcària Restauració 3 juny–28 agost 2013 Comitent  Ajuntament de Prades / Diputació de Tarragona / CRBMC (Generalitat de Catalunya)  

 

Tractament biocida, eliminació de morters degradats, neteja per microprojecció, neteja làser, consolidació, restitució volumètrica, reintegració de morter, reintegració cromàtica, protecció de zenc.

 

Localización Plaza Mayor 27 Autor Desconocido Datación Entre 1570 y 1578) Estilo Renacimiento (Escuela del Camp de Tarragona) Elementos intervenidos Portada, rosetón, frontón Material Piedra calcárea Restauración 3 junio–28 agosto 2013 Comitente  Ayuntamiento de Prades / Diputación de Tarragona / CRBMC (Generalitat de Catalunya)  

 

Tratamiento biocida, eliminación de morteros degradados, limpieza por microproyección, limpieza láser, consolidación, restitución volumétrica, reintegración de mortero, reintegración cromática, protección de zinc.