Museu Picasso Màlaga

Museo Picasso Málaga 

 

Localització Palacio de Buenavista (S.XVI). C/ San Agustín 8, Màlaga Elements intervinguts Mur de maó i revestiments murals de les façanes C/ Postigo de San Agustín 8 i 9-11 Material Maó, esgrafiats, lliscats de calç i guix pintats Restauració Intervenció d’urgència: 9-28 juliol 2007 / Restauració: 22 maig-14 agost 2008 Comitent Fundació Museu Picasso Màlaga Empresa restauració Chillida SL

 

Tractament biocida, sanejat de junts i eliminació d’estrats de morters degradats, neteja superficial, fixació de capa pictòrica, consolidació dels estrats dels lliscats i esgrafiats, reintegració de maons, reintegració de morter, reintegració cromàtica.

 

Localización Palacio de Buenavista (S.XVI). C/ San Agustín 8, Málaga Elementos intervenidos Muro de ladrillo y revestimientos murales de las fachadas C/ Postigo de San Agustín 8 y 9-11 Material Ladrillo, esgrafiados, enlucidos de cal y yeso pintados Restauración Intervención de urgencia: 9-28 julio 2007 / Restauración: 22 mayo-14 agosto 2008 Comitente Fundación Museo Picasso Málaga Empresa restauración Chillida SL 

 

Tratamiento biocida, saneado de juntas y eliminación de estratos de mortero degradados, limpieza superficial, fijación de capa pictórica, consolidación de los estratos de enlucido y esgrafiados, reintegración de ladrillos, reintegración de mortero, reintegración cromática.