Absis (S.XII) Parròquia de Santa Maria. Montmeló del Vallès  (Barcelona)

Ábside (S.XII) Parroquia de Santa María. Montmeló del Vallés (Barcelona) 

 

Localització Plaça Santa Maria 1 Classificació Pintura mural Estil Romànic Material/Tècnica Fresc Dimensions 3,70×2,90×1,50m(fons) Restauració 4 novembre 2009-14 gener 2010 Comitent Parròquia de Santa Maria de Montmeló / CRBMC (Generalitat de Catalunya) Empresa Chillida SL

 

Eliminació d’intervenció precedent, neteja superficial, fixació de fragments, consolidació d’estrats de suport, fixació d’estrat pictòric, reintegració de morter, reintegració cromàtica.

 

Localización Plaza Santa María 1 Clasificación Pintura mural Estilo Románico Material/Técnica Fresco Dimensiones 3,70×2,90×1,50m(fondo) Restauración 4 noviembre 2009-14 enero 2010 Comitente Parroquia de Santa María de Montmeló / CRBMC (Generalitat de Cataluña) Empresa Chillida SL

 

Eliminación de intervención precedente, limpieza superficial, fijación de fragmentos, consolidación de estratos de soporte, fijación de estrato pictórico, reintegración de mortero, reintegración cromática.