Lugar de Encuentros VI (1974) Eduardo Chillida
Fundación Juan March, Madrid

 

Manteniment/Mantenimiento. 24-25 setembre/septiembre 2020
Obra restaurada en 2017 (1ºfase) i 2018 (fase final)

Revisió d’estat de conservació del formigó, actuacions de manteniment i conservació preventiva, elaboració d’informe de conservació.

 

Revisión del estado de conservación del hormigón, actuaciones de mantenimiento y conservación preventiva, elaboración de informe de conservación.