Estudi previ a la restauració: escultures externes. Col·lecció/Colección MFCB. Barcelona, 19/11/2007

 

Descripció, anàlisi de materials constitutius, valoració d’estat de conservació, contacte amb els artistas-autors, proposta de restauració, pla de manteniment.

 

Descripción, análisis de materiales constitutivos, valoración de estado de conservación, contacto con los artistas-autores, propuesta de intervención, plan de mantenimiento.