Projecte de restauració del claustre del Monestir de Santes Creus (Aiguamùrcia) Tarragona
Barcelona, 21/05/2018. Actualització: març 2022. Actualización: marzo 2022.
Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Servei de Patrimoni Arquitectònic. CRBMC. Generalitat de Catalunya. BR 29 Arquitectes SLP

 

Descripció, recopilació de dades històriques, anàlisi d’intervencions precedents, anàlisi de materials constitutius, valoració d’estat de conservació, proposta de restauració.

 

Descripción, recopilación de datos históricos, análisis de intervenciones precedentes, análisis de materiales constitutivos, valoración de estado de conservación, propuesta de restauración.