Casa de la Lactància (1908-1913) Barcelona

 

Localització Av. de les Corts Catalanes, 475-477 Arquitecte Antoni de Falguera i Pere Falqués Escultor Eusebi Arnau Estil Modernisme Elements intervinguts Façana Material Pedra de Montjuic, pedra calcària, dolomia, calcarenita, mosaic, ceràmica vidriada Restauració 8 juny–30 octubre 2009 Comitent Sector d’Urbanisme i Infraestructures–Ajuntament de Barcelona Empresa contractant Closa Alegret S.A

 

Eliminació mecànica d’estrats de ciment, neteja per projecció, neteja per microprojecció, reintegració de morters, consolidació.

 

Localización Av. de les Corts Catalanes, 475-477 Arquitecto Antoni de Falguera y Pere Falqués Escultor Eusebi Arnau Estilo Modernismo Elementos intervenidos Fachada Material Piedra de Montjuic, piedra calcárea, dolomía, calcarenita, mosaico, cerámica vidriada Restauración 8 junio–30 octubre 2009 Comitente Sector de Urbanismo e Infraestructuras–Ayuntamiento de Barcelona Empresa contratante Closa Alegret S.A

 

Eliminación mecánica de cemento, limpieza por proyección, limpieza por microproyección, reintegración de morteros, consolidación.